Barnehagen i Bryne Kyrkje

Logg inn for å se alt innhold
 • MOBBEOMBUDET

  04/05/2023

  Mobbeombudet for barnehager i Rogaland er ein del av arbeidet for å skape ein trygg og god kvardag for alle barn og unge.

  Dokke kan lese meir om dette her:

   Mobbeombod for barnehage og grunnskole - Rogaland fylkeskommune (rogfk.no)

 • Spørreundersøking til foreldre

  05/10/2022

  Me anbefaler alle i målgruppa om å delta på denne undersøkinga,

  informasjon ligg også i fb-gruppa. 

  Time kommune - spørreundersøking til deg som forelder (office.com)

   

   

   

 • Tverrfagleg tiltaksteam

  13/09/2022

 • VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR

  31/08/2022

 • Oppdatert informasjon Korona

  15/02/2022

  Her er oppdatering frå 12022022

 • Oppdatert informasjon Korona

  14/02/2022

   

  En mer normal skole- og barnehagehverdag - regjeringen.no

  Skoler og barnehager - FHI

   

   

 • Oppdatert informasjon Korona

  03/02/2022

  Her er lenke til oppdatert informasjon frå 01022022 

  Mer normal hverdag for barn og unge - regjeringen.no

  Nasjonale råd og regler - regjeringen.no

  Nasjonale og lokale reglar og anbefalingar - Hovedportal (time.kommune.no)

 • 01/02/2022

 • Oppdatert informasjon Korona

  25/01/2022

  Her er link til Time Kommune med oppdateringar frå i morgon 26.01.

   Skular og barnehagar - Hovedportal (time.kommune.no)

   Smitte og testing - Hovedportal (time.kommune.no)

  Det kan kome endringar i teksta når den oppdaterte foreskrifta kjem , det som ligg her no er same informasjon som regjeringa har informert. 

   

 • Oppdatert informasjon Korona

  18/01/2022

  Grønt nivå i skular og barnehagar på Jæren - Hovedportal (time.kommune.no)

 • Barnehageopptak 2022

  17/01/2022

  Velkommen til å søke barnehageplass, ta gjerne kontakt med oss for meir informasjon.

  Søknadsfris er 1.mars. 

   

  Her er lenke til søkeportal:

   MyKid – Opptak

   

  Du kan også lese meir om oss her, og i tillegg finne informasjon om fb-sida vår og kontaktinformasjon:

  Barnehagen i Bryne kyrkje (timekyrkja.no)

 • Oppdatert informasjon Korona

  30/12/2021

  Oppstart frå Januar:

  Me startar opp på gult nivå. Det førar til at kvardagen vil bli som dei siste to vekene før jul. Dei tilsette vil ta test før oppstart, jfr nasjonale tilråinger.

  Tiltak på gult nivå er mellom anna:

  · Ingen sjuke skal møte i barnehagen

  · God hygiene og forsterka reinhald

  · Heile avdelingar vert rekna som ein kohort, to avdelingar kan samarbeide

  · Dela inn uteområdet for å halde avstand mellom kohortar · Meir informasjon om trafikklysmodellen finn de her (LINK).

  Med tanke på kohort er vår barnehage ein kohort på gult nivå.

  Viss nokon testar positivt på heimetest registrerer ein dette her:

   Selvregistrering av koronatester og nærkontakter i Time kommune | ReMin

   Anbefaler alle også å halde seg oppdatert på informasjon mellom anna via Time Kommune:

   Koronapandemien (covid-19) - Hovedportal (time.kommune.no)

   


 • Oppdatert informasjon Korona

  18/12/2021

  Endringen er at det er satt inn følgende setning i informasjon til foreldre til nærkontakter: "Anbefalingane gjeld ikke barn som har gjennomgått covid-19 sjukdom i løpet av dei siste tre månadane." https://www.time.kommune.no/koronapandemien-covid-19/skular-og-barnehagar/

 • Oppdatert informasjon Korona

  15/12/2021

   

  Informasjon om korona, og tiltak som vert sett i verk etter pressekonferansen den 13.12.21.  

  Regjeringa har no bestemt at alle barnehagane skal vera  gult nivå frå og med 16.12.21 og i første omgang fire veker fram i tid. 

  Tiltak  gult nivå er mellom anna: 

  ·       Ingen sjuke skal møta i barnehagen 

  ·       God hygiene og forsterka reinhald 

  ·      Unngå fysisk kontakt mellom dei ansatte (klemming og handhelsing) 

  ·       Heile avdelingar vert rekna som ein kohort. Faste ansatte per kohort 

  ·       Unngå trengsel og store samlingar 

  ·       Dela inn uteområdet for å halda avstand mellom kohortane 

  Meir informasjon om trafikklysmodellen finn de her  Udir.  

  Dersom det vert auka smitte er det kommuneoverlegen som vurderer om enkelte barnehagarfleire barnehagar eller alle barnehagane skal over til rødt nivå. De finn og meir informasjon som vert oppdatert undervegs  kommunen si heimeside her 

  De vil  ny informasjon dersom det vert endringar. 

  Informasjon om smitte og testing finn dokke her:

   Smitte og testing - Hovedportal (time.kommune.no)


   

 • NYTT BARNHAGEÅR

  09/08/2021

  Velkommen til nytt barnehageår.

  Me legg ut info om planar under dokument, elles anbefaler me å følle oss på fb-side. Me har også ei fb-gruppe der det stort sett er familiane og personalet som er medlem, her informerer/dokumenterer me fortløpande.

  Her er lenke til skuleruta der mellom anna dato for planleggingsdagane er. Første planleggingsdag er 16.august.

   barnehage-og-skulerute-for-time-2021-2022.pdf

   

 • OPPTAK

  02/02/2021

  Barnehagen er ein del av samordna opptak i Time Kommune  med søknadsfrist 1.mars.  Velkommen til å søke, og ta gjerne kontakt med oss for informasjon og besøk. 

  Barnehagen har ei fb side, og ei lukka gruppe i første rekke for foreldre og personale. 

  Les meir informasjon om oss her: 

   Barnehagen i Bryne kyrkje (timekyrkja.no)

   

   

   

 • FORELDREMØTE

  01/10/2020

  Referat frå foreldremøte 28092020 ligg no under dokument.

  Takk for godt frammøte! 

 • Oppdatert informasjon frå Time KOmmune

  01/04/2020

  Det er endring i åpningstidene på hjelpetelefon for barn, unge og vaksne.

  Ved å bruke denne lenka får de til ei kvar tid oppdatert informasjon: https://www.time.kommune.no/aktuelt/ny-hjelpetelefon-for-barn-unge-og-vaksne.5543.aspx

   

 • Informasjon frå Time Kommune mtp koronaviruset

  18/03/2020

  TimeTeamet

  Barn, ungdom og føresette kan oppleve tida med unntakstilstand knytta til korona-viruset som vanskeleg. Det kan vera at du føler deg åleine, at du kjenner deg trist, eller at du har andre utfordringar som er vanskelege å handtere.

  Ta kontakt med TimeTeamet på telefonnr. 51 77 62 62 dersom du har behov for å snakka med nokon. Me er her for deg.

  Åpningstider: Måndag til fredag kl. 09.00 - 21.00.

 • Ny innformasjon i forbindelse med koronaviruset

  13/03/2020

  https://www.time.kommune.no/aktuelt/rad-om-korona-til-foreldre-og-barn.5493.aspx

 • Oppdatert informasjon mtp Koronaviruset

  12/03/2020

  Barnehagen er no stengt ordinær drift etter tiltak som regjeringa har sett inn.  Me forheld oss til informasjon frå Time Kommune korleis dette vert gjennomført i praksis. Nokre grupper kan gi grunnlag for å oppretthalde barnehagetilbodet

  Les meir på denne lenka: 

  https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-har-vedtatt-omfattende-tiltak-for-a-hindre-spredning-av-covid-19

   

   

 • Oppdatert informasjon mtp Koronaviruset

  11/03/2020


 • Informasjon om koronaviruset

  03/03/2020

  Me føller informasjon frå Time Kommune mtp korleis me forheld oss.

 • Opptak 2020

  06/02/2020

  Ved å bruke linken under finn du meir informasjon om barnehagen vår. Der ligg også link til heimeside, facebook og med tanke på å søke barnehageplass. Velkommen til å ta kontakt!

  https://www.time-kyrkja.no/Vis/ArticleId/139/Barnehagen-i-Bryne-kyrkje 

 • Søke barnehageplass

  10/01/2020

  Søknadsfrist for hovedopptaket er 1.mars. Barnehagen er med i samordna opptak i Time kommune, og opplysningane om opptaket ligg på kommuna si heimeside www.time.kommune.no Du kan også sjå meir om oss på fb-sida vår: @barnehagenibrynekyrkje Barnehagen vår ligg sentralt til i 1.etg i Bryne kyrkje, velkommen innom oss på eit besøk. Ta også gjerne kontakt på tlf 51480236/ 91332634 eller epost bibk@time-kyrkja.no viss du ønsker å vite meir om oss.

 • Nye månedsplan er lagt ut

  01/10/2019

  Besøk oss gjerne på Facebook: 

  https://www.facebook.com/barnehagenibrynekyrkje/

   

 • 17.mai

  01/10/2019

 • Endra vedtekter

  13/02/2019

  Vedtekter med godkjendt endring datert 06022019 er no lagt ut under dokument.

 • OPPTAK 2019

  30/01/2019

  Søknadsfris for barnehageplass er 1.mars. Velkommen innom oss, og ta gjerne  kontakt for meir informasjon. Sjå oss også på

  https://www.facebook.com/barnehagenibrynekyrkje/ 

  bibk@time-kyrkja.no   tlf 91332635 

   

   

 • Foreldrebetaling 2019

  20/12/2018

 • Månedsplan

  13/11/2018

  Månedsplan for november ligg under dokument.

 • Foreldreundersøkelsen

  30/01/2019

 • Månedsplan oktober

  28/09/2018

  Det er lagt ut månedsplan for oktober,  følg med på fbsida og fbgruppa også for oppdateringar.

 • Følg oss på facebook

  07/09/2018

  https://www.facebook.com/barnehagenibrynekyrkje/

  Me har også ei lukka gruppe for foreldre/ foresatte og personalet.

  Søk etter barnehagen i bryne kyrkje gruppe. 

 • FORELDREMØTE

  06/09/2018

  Minner om 

  Foreldremøte i barnehagen mandag 10.09. Sjå info i fb-gruppe og på oppslag i garderobe.

  Felles foreldremøte 20.09. Sjå info i fb-gruppe og i garderobe.

   Oppfordrar alle til å melde seg på begge kvelder. 

 • SAMMEN

  02/08/2018

  Me anbefaler dette kurset for foreldre med barn i barnehage:

 • 17.mai

  15/05/2018

  Her er link til Time Kommune sitt program for nasjonaldagen:

  https://www.time.kommune.no/17-mai-program-2018.82594.aspx#Program for dagen

  Me ønsker alle ei fin feiring! 

 • FORELDREMØTE

  03/04/2018

  Minner om foreldremøte 10.april.

  Elisabeth Husveg Ramstad blir med.

  arr FAU/ Barnehagen

  Meir info på fb-gruppa og i posthyllene/ garderoba 

 • Ut på tur

  20/02/2018

  Det er lagt ut bilder frå dagens tur her på heimesida, spør viss dokke manglar passord.

 • OPPTAK 2018

  13/02/2018

  Me ønsker nye søkarar velkommen.

  Barnehagen er ein del av det samordna opptaket i kommuna, og det ligg informasjon om dette på time.kommune.no

  Søknadsfrist er 1.mars. 

  Barnehagen har eiga facebookside der de kan sjå og lese meir frå barnehagen 

   https://www.facebook.com/barnehagenibrynekyrkje/

  Me har og ei lukka gruppe på facebook for foreldre og personal, denne vert oppdatert oftare både med kvardagsmagi og aktuell informasjon.

  Her på heimesida finn de og årsplanen og andre dokument.

  Ta gjerne kontakt på telefon/ epost, eller kom innom barnehagen viss de ønsker å bli bedre kjend med barnehagen vår. 

 • FUB sin foreldrekonferanse

  16/10/2017

  Følg link for meir informasjon:

  http://www.fubhg.no/meld-deg-paa-fubs-foreldrekonferanse-naa.6032603-206775.html

 • FACEBOOK...

  28/09/2017

 • Facebook

  05/09/2017

  Barnehagen har no fått facebook side, føll oss gjerne på:

  facebook.com/barnehagenibrynekyrkje

  Me vil og opprette ei lukka gruppe for foreldre og personalet. 

 • Planleggingsdag

  10/08/2017

  Minner om planleggingsdagen 14.08.2017

 • Ny rammeplan frå 01082017

  16/06/2017

  https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-barnehagen-nynorsk2017.pdf

 • Månedsplan Juni 2017 ligg under dokument.

  06/06/2017


 • SOMMARFEST

  01/06/2017

 • Retting på månedsplan for mai

  08/05/2017

  Det er komt med ein feil på månedsplan for mai. Det står at det er fri mandag 15. mai, dette stemmer ikkje, og barnehagen er open som vanleg. 

 • Månedsplanar

  28/04/2017

 • Ny Rammeplan for barnehagar

  25/04/2017

  Kunnskapsdepartementet har fastsett ny rammeplan for barnehagens innhald og oppgåver. Den nye rammeplanen gjeld frå 1.august 2017. Du kan lese meir om den i dokument på høgresida og ved å følle desse linkane:

   

  https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/revidering-av-rammeplan/

   

   http://udirbeta.udir.no/ny-rammeplan-hva-kommer-i-host/

   

 • NYTT NETTSTED FOR FORELDRE:

  13/03/2017

  https://www.bufdir.no/foreldrehverdag/

 • Vedtekter

  28/02/2017

  Vedtektene har blitt endra, sjå ny godkjenning under dokument til høgre på heimesida.

 • 13/10/2016

  FN-KAFE

  VELKOMMEN FAMILIE, SLEKT OG VENNERJ

  FREDAG 21.OKTOBER.

   

  ME STARTAR KL.15 MED OPPTRINN AV BARNA.

  ETTER PÅ BLIR DET SALG AV MAT OG KUNST.

  MAT/DRIKKE:

  pølse m/ brød/salat kr 10 pr stk

  karbonade m/brød/salat kr 15 pr stk

  Frukt/ grønsaksbeger kr 5

  drikke m/ påfyll kr 5

  KUNST: kr 30 pr stk

  (FLOTT VISS DE KAN TA MED VEKSLEPENGAR)

 • FORELDREMØTE

  09/09/2016

  Velkommen til...

 • Velkommen til nytt barnehageår!

  16/08/2016

  Me håpar alle har hatt ein god sommar, og gled oss til å treffe alle igjen. Me ønsker ekstra velkommen til dei som er nye i barnehagen. Månedsplan for august og september er lagt ut i posthyllene og her på heimesida.

 • Redusert foreldrebetaling

  07/06/2016

  Sjå dokument med info på høgre side.

 • Grønn gruppe på gårdsbesøk.

  27/05/2016

  Logg inn og sjå fleire bilde... 

 • FORELDREKURS

  23/05/2016

 • Brukerundersøkelse

  05/04/2016

 • BARNEHAGEDAGEN 2016

  01/03/2016

  HURRA for barnehagedagen i dag 01032016.

  Årets tema er "les for oss", og 5-åringane har vore på biblioteket og opplevd lesestund med Nina Næsheim. Her i barnehagen har me hatt lesegrupper rundt på huset.

 • NY INFORMASJON ER LAGT UT..

  14/10/2015

 • VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGE-ÅR

  18/09/2015


 • GOD SOMMAR!

  03/07/2015

  Me ønsker alle fine feriedagar!

 • SOMMARFEST

  02/06/2015

 • VÅREN ER HER!

  18/09/2015


 • MATKURS

  17/02/2015

  Me har delt ut innvitasjon til matkurs i barnehagen, og håpar mange vil koma. De finn informasjonen her på heimesida og (høgre side)

  VELKOMMEN!

 • GODT NYTT ÅR!

  06/01/2015

 • FN KAFE..

  21/10/2014

  2310 KL 15.00

 • TAKK FOR

  01/10/2014

  Godt oppmøte på foreldremøtet i september.

 • FORELDREMØTE

  15/09/2014

  Velkommen! Sjå innkalling som ligg til høgre på sida.

   

 • VELKOMMEN...

  19/08/2014

  Nytt barnehageår er i gong, og det var fint å treffe igjen alle barn og voksne. Ekstra velkommen til de som er nye i barnehagen, me håpar alle har hatt ein fin start. Nye månedsplanar er delt ut, dei ligg og her på heimesida vår (til høgre).

 • PLANLEGGINGSDAG

  11/08/2014

  Minner om....

 • GOD SOMMAR

  03/07/2014

  Me ønsker alle ein god sommar, og ei fin ferie!


   

 • SOMMARFEST

  03/06/2014

  Fau ønsker velkommen til den tradisjonelle sommerfesten...

 • 17.MAI

  01/10/2014

  Me ønsker alle ein flott nasjonaldag, og ei fin feiring!

 • UT PÅ TUR

  02/05/2014

  I dag var nokre av barna frå grøn og raud gruppe på tur, det er flott å ta med nistematen og være i skogen, beste leikeplassen som finst! Mauren hadde vakna til, og det var spennande å sjå korleis dei arbeide i tua si. Bilde frå turen ligg i albumma.

 • ME ØNSKER ALLE EI SOLRIK PÅSKE!

  11/04/2014

   

   

   

 • PLANLEGGINGSDAG

  17/03/2014

 • KARNEVAL

  28/02/2014

 • FEBRUAR..

  03/02/2014

 • NY INFORMASJON ER LAGT UT..

  31/01/2014

 • GODT NYTTÅR...

  13/01/2014

 • FN-KAFÈ

  24/10/2013

  TUSEN TAKK...

 • FORELDREMØTE

  16/09/2013

  Tirsdag 24.09.

 • UT PÅ TUR

  28/08/2013

 • ÅPEN GÅRD

  19/08/2013

  Søndag 25. august ønsker Kathrine og Rune velkomen til Haugland.. (Sjå link på høgre side med meir informasjon)

   

 • DRØMMEDAG...

  15/08/2013

 • NYTT BARNEHAGEÅR..

  12/08/2013

  Nokre har allereie vore i barnehagen eit par veker, andre har hatt ferie til no, og andre er nye i barnehagen. Me gled oss til å starte det nye barnehageåret i lag med dokke alle.

  VELKOMEN!

 • DUGNAD

  05/06/2013

 • TAKK!!

  12/05/2013

 • FORELDRERÅDSMØTE

  11/04/2013

  FAU ønsker velkommen..

 • FOREDRAG 15.04

  09/04/2013

  Ny info om foredragsholder..

 • BARNEHAGEDAGEN 2013- DEN BESTE STARTEN

  12/03/2013

   

  I dag har dei eldste barna vore ilag med nesten 200 andre barn pluss mange vaksne og feira barnehagedagen. Knallgildt med musikk, sang, dans toppa med ballonslepp frå Høghuset. Veldig stas med eigen nistesekk!

   

   

   

   

 • KARNEVAL

  16/02/2013

  Mandag 18. er det karneval, ein tradisjon i barnehagen.. Utkledninga er i tråd med tema "gamle dagar". Det kan være ein nikkers, kjole, strikka jumper etc... Bruk noko dokke har liggande i skapet, eller lån med andre...

 • NYE BILDER.....

  23/01/2013

  ..frå tur til høghuset, potetkakebaking og KINO.. logg inn for å sjå fleire..

 • FOREDRAG MED MARIT BREIVIK

  23/01/2013

  VIL DU VÆRE MED PÅ DETTE? SJÅ LINK PÅ HØGRE SIDE FOR INFOMASJON OG PÅMELDING..

 • NYE BILDER.....

  18/01/2013

  ...er lagt ut..logg inn og sjå..

 • OPPDATERING..

  13/01/2013

  Nye månedsplanar er lagt ut, mykje gildt i januar! Me skal legge ut nye bilde i albumma iløpet av veka!

 • JULETID....

  21/12/2012

  Me ønsker ALLE 

  GOD JUL og GODT NYTTÅR.

  Første dag for barna i 2013 er torsdag 3. januar.

  Personalet har planleggingsdag onsdag 2. januar.

 • NO TENNER ME DET FØRSTE LYS

  03/12/2012

  I dag har me tent det første lyset i adventsstaken, og Engelen, Maria og Josef er komt i krybba.. Grøn og raud gruppe har og vore på Julevandring, det ligg nye bilde i album for dei som har passord.

  Etter lunch var det monge som var ivrige etter å teste snøen:)

   

 • ADVENT

  30/11/2012

  Det er adventstid, og i skrivande stund har det lagt seg eit lite dryss med snø ute. Inne har me pynta, og laga til adventskroken der me skal være og høyre om vegen til Betlehem. Det ligg forventningar i lufta... Me ønsker at det skal verte ei god tid for alle, og tid til å nyta og være ilag utan å kjenna for mykje på "alt som må gjerast".. Sist veke var det pepperkakebaking, og både besteforeldre, oldeforeldre, foreldre, tante og andre var her ilag med oss og baka (totalt 9 kg). Koselege stund og masse pepperkaker!

  No ventar fleire tradisjonar, og det er mykje å glede seg til.

     

   

 • FN KAFE

  05/11/2012

  TUSEN TAKK....!!

 • FORELDREMØTE..

  27/08/2012

  Info er lagt ut under dokument.

 • FORELDREMØTE..

  20/08/2012

 • NYTT OM MÅNEDSPLAN...

  14/08/2012

 • PÅ VEG MOT NYTT BARNEHAGEÅR...

  07/08/2012

 • VELKOMMEN...

  19/06/2012

 • DUGNAD

  06/06/2012

 • SOMMARFEST

  06/06/2012

 • VÅREN I EIT SYLTETØYGLASS

  15/05/2012

 • TAKK TIL...

  02/05/2012

 • NASJONALT FAU

  03/04/2012

  Det er lagt til link under dokument der de kan kome inn på sida til

  fubhg.no. Her kan de verte oppdaterte på saker som gjeld foreldre

  med barn i barnehage...

 • FORELDREMØTE..

  03/04/2012

  24. APRIL inviterer barnehagen sitt FAU til foreldremøte.

  Plakaten ligg under dokument. Håpar alle har anledning til

  å koma. Takk til FAU som arrangerer møte!

 • MER-BARNEHAGE

  17/03/2012

  Barnehagen har no blitt MER-ambasadør..

 • Foredrag...

  14/02/2012

  Foredrag ved Lou Rossling

 • SE OPP SNØR DET? JA, DET GJØR DET.....

  03/02/2012

  Nye snøbilder er lagt i albumma...

 • FREDAG I BARNEHAGEN..

  21/01/2012

  Bakedag inne og vinterdag ute...

  Me har lagt bilde frå dagen i albumma..

 • ME ER IGANG IGJEN...

  10/01/2012

  Jula er rydda vekk, og Solveig har vore her

  og henta dei flotte gåven i adventskalenderen.

  No er me igang med nytt semester og nye eventyr....

  Idag var det god middag; fersk laks, poteter,

  gullerøtter, brokkoli og pasta..

  Menyen var svært poppulær,

  ingen tvil om at barna likar denne maten!

  Me har ikkje fotografert så masse i det nye året,

  men det er nokre bilder frå dei minste idag..

 • GODT NYTT ÅR

  30/12/2011

  Me ønsker alle ei fin

  nytt-årsfeiring!

  Velkommen til barnehagen

  igjen 3.jan.

  Det er lagt ut månedsplan for

  januar under dokument.

 • 21/12/2011

  ME ØNSKER ALLE

  GOD JUL!

 • NYE BILDER...

  17/12/2011

  Det er lagt ut nokre utebilder frå den flotte

  desemberfredagen. God helg:)

 • 13.DESEMBER OG LUCIAFROKOST

  13/12/2011

  Det er lagt inn nye bilder frå samlinga idag:)

   

 • ADVENT I BARNEHAGEN

  05/12/2011

  I dag kom snøen, JIPPI!!!

  Etter adventssamling, leik og julelaging

  var det mange som trippa etter å kome

  seg ut! Det vart trilla snøballar og laga snøkaker:)

  Etterpå var det godt å kome inn igjen og varme 

  kalde fingrar og tær!

  Viss du har passord kan du sjå nokre bilde frå

  dagen under bildegalleri.

 • NYE BILDER-JULEVANDRING

  02/12/2011

  No kan de logge inn med passord og

  sjå nokre bilder frå julevandringa.

 • DESEMBER

  02/12/2011

  Me har no lagt ut 2 nye dokument:

  *månedsplan for desember

  *julekalender (innhaldet i advenstssamlingane)

  Idag har me hatt huset fullt av bakeglade store og små, det luktar jul over heile barnehagen. Det kan sjå bilda på fotoramma i garderoba. Me vil legge ut nokre bilde frå adventstida her på heimesida i slutten på veka.

 • UT PÅ TUR

  22/11/2011

  I dag har barna på raud og grønn

  gruppe vore på tur til Kjærlighetsskogen..

  Her fekk dei seg ein overaskelse...:

  nesten heile skogen var sagd ned..

  Men det var vist kjekt å klatre i greinene,  

  og kakao og skjeve smaka godt på tur:)

  Barna på blå gruppe har laga hemligheter...

   

 • SKATTEPAKKE

  15/11/2011

  I dag har det vore livleg rundt kjøkkenbenken,

  mange kokkar har vore i sving og laga skattepakkar

  med fersk aure og flotte grønsakar.

  Oddbjørg imponerte med fileteringsferdigheter.

  Maten smaka kjempegodt rundt stort langbord

  med store og små ilag..

  Sjå bilda som er lagt ut, fristande???

   

 • 14/11/2011

  Fagområdet som har særskilt fokus i november er:

  Kropp, rørsle og helse..

  Det viser igjen i mat og aktivitet.

  Bilde til høgre er eit fellesprosjekt, og teksta er av

  Trond Viggo Torgersen:

  Vi tenker ikke noe særlig på kroppen.

  Den bare er der.

  Noen sier at de bare kjenner kroppen sin

  når de er syke,

  eller når deler av den gjør vondt.

  Men kroppen er der jo hele tiden.

  Mange lurer på åssen den virker.

  Og det er vel ikke noe rart,

  for kroppen er jo hele DEG!

 • LILLE KATTEPUS

  07/11/2011

  IDAG KOM ODDBJØRG INNOM I BARNEHAGEN

  MED 3 SMÅ KATTUNGAR... MANGE VILLE KOSE

  MED DEI "KVITE NØSTA":)

 • ME MINNER OM...

  28/10/2011

  Fredag 18. november

  er det planleggingsdag.

 • TAKK FOR INNSATSEN!!

  28/10/2011

  Takk for besøket på FN-kafeen.

  Det kom inn kr. 2643 på salg av kunst og mat.

  Pengane sender me no til Jazmin.